วีดีโอSparSha Look Contest # 2

คุณกฤตณ์ จิรสหโชค ผู้ชนะเลิศฝ่ายชายการประกวด Sparsha Look Contest 2013ไขทุกเคล็ดลับหุ่นสวยกับ “คุณชมพู่ อารยา”

ไขเคล็ดลับหุ่นสวยกับ Presenter คนใหม่ของ Sparsha “คุณชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ในคอนเซ็ปต์สุดเก๋ Bye Bye เอว O Hello เอว S


SparSha Look Contest # 2

คุณกฤตณ์ จิรสหโชค ผู้ชนะเลิศฝ่ายชายการประกวด Sparsha Look Contest 2013


SparSha Look Contest # 6

คุณสุภัทรา เจริญอภิรักษ์ ผู้เข้าประกวด Sparsha Look Contest 2013

รูปภาพ