9 มกราคม 2559
งานประกาศผลการประกวด SPARSHA “MAKE NEW ME”

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 10.00-11.00 น. โรงแรม INTERCONTINENTAL BANGKOK ชั้น 4 ห้อง 1-2 การประกวด SPARSHA “MAKE NEW ME” ได้รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจทั่วประเทศกว่า 2,000 คน และตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในการแข่งขัน ผู้สมัครทุกท่านต้องมีน้ำหนักที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามหลักโภชนากรอย่างเคร่งครัดในแต่ละรอบ จนผ่านมาถึงรอบสุดท้าย เพียง 13 ท่าน และวันนี้เป็นวันตัดสินสำหรับผู้ที่จะได้รับตำแหน่ง SPARSHA “MAKE NEW ME”