การลดน้ำหนักที่ผิดวิธี
อยากลดพุงอย่างถูกวิธี ไม่กระทบสุขภาพร่างกายทำอย่างไร? ไปดูกันเลย 
 
1. อดอาหารมากเกินไป
 
การอดอาหารไม่ใช่แนวทางในการลดน้ำหนักที่ถูกต้อง  การจำกัดแคลอรี่มากไปจะทำให้ร่างกายสลายกล้ามเนื้อและทำให้การเผาผลาญลดลง และส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย
 
วิธีแก้ ลดแคลอรี่ลงวันละ 500 กิโลแคลอรี่ เพื่อลดน้ำหนักสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัม  วิธีการลดพลังงาน 500 กิโลแคลอรี่ทำได้ไม่ยาก เช่น  งด
     - เบียร์ 
     - น้ำอัดลม 
     - มันฝรั่งทอดกรอบ 
 
* ที่สำคัญ คือ ในระหว่างการลดน้ำหนักนั้น ไม่ควรลดโปรตีน เพื่อป้องกันการดึงโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาใช้
 
2. พักผ่อนไม่เพียงพอ
 
จะทำให้อ้วนลงพุงง่าย และทำให้ร่างกายสะสมไขมันจากอาหารส่วนเกินได้ง่ายขึ้น
 
วิธีแก้ ควรนอนหลับอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน 
 
3. ออกกำลังกายอย่างเดียวโดยไม่ต้องควบคุมอาหารก็ลดน้ำหนักได้
 
การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว โดยไม่ควบคุมอาหารนั้นไม่ช่วยให้ผอมลงได้ ทั้งนี้เพราะร่างกายได้รับแคลอรี่จากอาหารมากกว่าที่เผาผลาญออกไป
 
วิธีแก้ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการควบคุม ปริมาณ อาหารแต่ละมื้อ และกินอาหารนอกบ้านให้น้อยลง
 
4. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่  เช่น น้ำผลไม้ น้ำอัดลม แอลกอฮอล์ 
 
วิธีแก้  ดื่มน้ำวันละ 2 ลิตร เพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ หรือเลือกเครื่องดื่มที่ปลอดแคลลอรี่ ได้แก่ น้ำเปล่า น้ำชา น้ำสมุนไพรที่ไม่เติมน้ำตาล
 
5. ชะล่าใจกับน้ำหนักที่ลดในช่วงแรก
 
การที่เห็นน้ำหนักลดลงทำให้หลายคนหยุดควบคุมอาหารและกลับไปกินตามใจปาก รวมถึงหยุดออกกำลังกาย ทำให้น้ำหนักกลับเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
 
วิธีแก้ พยายามควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่อง แม้น้ำหนักจะคงที่หรือไม่ลดอีกก็ตาม
 
 
* ศัลยา  คงสมบูรณ์เวช. กินอย่างไร ไม่อ้วนไม่มีโรค. พิมพ์ครั้งที่ 2. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ           
               ลิชชิ่งจำกัด (มหาชน). กรุงเทพฯ.

 อันตรายจากการเป็นโรคอ้วน
1. จากสถิติพบว่าผู้มีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 20 จะมีโอกาสหัวใจวาย มากขึ้น 3 เท่า
2. คนอ้วนจะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนผอม
3. คนอ้วนจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่าคนผอม
4. คนอ้วนจะมีโอกาสเป็นโรคนิ้วในถุงน้ำดีมากกว่าคนผอม
5. คนที่อ้วนมากๆ มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 40
- ผู้หญิงจะมีโอกาสเกิดมะเร็งมดลูกรังไข่ และเต้านมได้มากกว่า ผู้หญิงที่มีน้ำ
��หนักปกติ
- ผู้ชายจะเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ และมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าผู้ชายที่มีน้ำ
��หนักปกติ
6. คนอ้วนจะมีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับข้อมากกว่าปกติ เช่น ข้อสะโพก, ข้อเข่า และข้อ เท้า เพราะต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกติ
7. คนอ้วนจะมีโอกาสเป็นเส้นเลือดขอดได้มากกว่าคนผอม
8. คนอ้วนจะมีภาวะการตั้งครรภ์ยาก และจะมีปัญหาเกี่ยวกับการคลอด
9. คนอ้วนจะมีปัญหาทางด้านเพศสัมพันธ์ และความสุขทางเพศจะน้อยลง
10. คนอ้วนจะประสบอุบัติเหตุได้มากกว่าคนปกติ เนื่องจากขาดความคล่องแคล่ว เมื่อ เกิดอุบัติเหตุจะมีความรุนแรงกว่าและรักษาได้ยากกว่าคนผอม